Aan het Ministerie van Landbouw

Geachte mevrouw, geachte heer,

De recente verkiezingen voor de Provinciale Staten hebben mij aan het denken gezet. Hoewel de media en de politiek hun uiterste best deden om het tegendeel te beweren, gaan de verkiezingen voor de Provinciale Staten natuurlijk voornamelijk over één ding: de Provinciale Staten. En de zeggenschap van de Provinciale Staten gaat, op haar beurt, eveneens voornamelijk over één ding: natuur. En uiteraard de daarmee samenhangende zaken als ruimtelijke ordening, landbouw en veeteelt.

De landbouw en veeteelt zijn de afgelopen jaren, en ondanks alles zelfs tijdens de aanloop naar de Statenverkiezingen, veel in het nieuws geweest. En eerlijk gezegd snap ik er niet veel van. Nu is dat niet erg; ik heb als computerprogrammeur in de dagelijkse praktijk weinig met landbouw te maken en ik kan uitstekend functioneren zonder veel te weten over Q-koorts en het mestoverschot. Mijn kennis van zaken is dus beperkt, en het beetje kennis dat ik heb komt voornamelijk van tv en Wikipedia: niet de meest betrouwbare bronnen geef ik toe. Maar ik ben wel gewend vragen te stellen bij, onderzoek te doen naar en logisch na te denken over dingen die ik niet begrijp. Zoals:

  • Varkens mogen niet worden ingeënt tegen de varkenspest, terwijl zowel het vaccin als de ziekte voor mensen ongevaarlijk zijn 1. Sterker nog; als de ziekte is geconstateerd, worden varkens met de vrachtwagenlading tegelijk geruimd. (Dat is een eufemisme voor gedood worden zonder vervolgens versneden, verpakt en te koop aangeboden te worden.) Intussen krijgen kippen massaal antibiotica toegediend 2, want dat is blijkbaar geen probleem, terwijl de gevolgen hiervan voor de menselijke gezondheid vooralsnog onduidelijk zijn 3. Wie is hiermee geholpen? Zeker niet de varkens en de kippen. Maar wij mensen? En zo ja: hoe?
  • Nederland is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld 4, maar exporteert tegelijk meer dan driekwart van het vlees dat het produceert 5. Die twee feiten zijn in termen van ruimtelijke ordening, milieuproblematiek en dierenwelzijn voor mij lastig te rijmen. En boeren krijgen hier ook nog subsidie voor 6, wat op mij overkomt als kunstmatige werkverschaffing. Waarom vindt deze veeteelt überhaupt nog plaats in Nederland? Wordt het niet eens tijd om die varkens het land uit te zetten?

Ik ga ervanuit dat hier goede, gegronde en rationele redenen voor zijn. Maar ik ken ze niet; wellicht doordat ik naar de verkeerde tv-programma's en Wikipedia-pagina's kijk. Ik schrijf u in de stellige hoop dat u ze mij kunt vertellen. Of op z'n minst de bewuste artikelen op Wikipedia kunt aanpassen.

 

Met vriendelijke groet,
ir. T.J. Ouwens

 
 

1 http://nl.wikipedia.org/wiki/Varkenspest
2 Kassa, aflevering van 29 januari 2011
3 http://www.nrc.nl/nieuws/2011/02/19/onderzoek-eten-van-kip-risico-voor-gezondheid/
4 http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen_naar_bevolkingsdichtheid
5 http://nl.wikipedia.org/wiki/Bio-industrie#Export
6 http://nl.wikipedia.org/wiki/Bio-industrie#Economie

 

Reactie van het Ministerie van Landbouw

Categorie: ,

Bijgewerkt:

Opmerkingen:

Dieuwertje
7-3-2011
Held!
 
arvind
7-3-2011
mooie brief jan!
 
7-3-2011
Super! Moeite van het delen waard, gave denkstof.