Aan de Unie van Democraten

Geachte mevrouw, heer,

Wel wel wel, Unie van Democraten! Het klinkt nobel, het klinkt groots, als een weids gebaar van politiek-maatschappelijk inclusie. Het klinkt als bruggen bouwen, afrekenen met oude tegenstellingen, een nieuwe, positieve wind en de schouders eronder -- “Unie van Democraten”, wie herkent zich daar niet in? Wie ziet zichzelf niet graag als een democraat in hart en nieren? Het is tijd voor een dergelijke Unie; ik, en ongetwijfeld velen met mij, verwelkom haar met open armen.

Eerlijk gezegd wist ik niet eens dat jullie bestonden, tot ik aan de vooravond van de Provinciale Statenverkiezingen de StemWijzer invulde. Wist u dat de StemWijzer in de sectie Zuid-Holland een pontificale link naar uw website herbergt? Daar lijkt het eerlijk gezegd niet op, daar duidelijk is dat het u, al uw onbetwijfelde moeite ten spijt, niet gelukt is de site voor de verkiezingen af te krijgen. Dat geeft niet, u bent een jonge beweging, er moet een hoop geregeld worden, veel meer dan u aanvankelijk dacht, een hoop gedoe, stress en toestanden, en tja, dan schiet zo'n website er gewoon even bij in. Begrijpelijk. Maar misschien dat u in zo'n geval wel zou kunnen overwegen om de 60 nog niet ingevulde (sub)kopjes even te verbergen en teksten als “Test verhaaltje 1”, “@@Nieuws berichtje 2”, “Schrijf maar wat hier” en “En hier” even te laten voor wat ze zijn.

Daarnaast is het natuurlijk jammer dat niet alle kandidaten de tijd hebben gevonden om op de foto te gaan voor de verkiezingsposter en dat de kandidatenlijst op de poster niet overeenkomt met die op de website. En misschien had uw logo-ontwerper ook niet in alle haast leentjebuur moeten spelen bij uw grootste politieke tegenstrever.

Maar ach, die dingen gebeuren -- het gaat immers om de inhoud! En dat is waar het hart van de Democraat gaat spreken. Een kordate onliner siert uw homepage en maakt in één klap duidelijk waar u voor staat:

“Nakoming van kinderrechten, rechtvaardige kinderbescherming en een controleerbare BJZ met een BIG registratie van de hulpverleners...!!!”

Dat wil zeggen, als ik zou weten wat een controleerbare BJZ of een BIG-registratie is, of als ik enig idee zou hebben wie “de hulpverleners” zijn, dan zou de kracht van dit statement mij ten stelligste niet ontgaan. Hoe dan ook, waar het om gaat is dat het u menens is, en dat is in ieder geval duidelijk. Net als het feit dat u zich sterk maakt voor “multidemocratie”, oftewel: “geen dominantie van de ene groep op de andere groep”. Dat er maar drie of vier van uw 38 kandidaten niet van overduidelijk Turkse afkomst zijn, is bijzaak, net als het feit dat de nummer twee van de lijst niet met uitvergrote foto op de poster mocht omdat hij John van Leeuwen heet en niet Bekir Cebeci, zoals de nummer drie. Dat komt allemaal nog wel, de Unie moet langzaam groeien, zich als een olievlek gaan verspreiden over Den Haag en daarbij is een bepaalde focus in eerste instantie zeker niet verboden. Daarnaast kan John blijkens zijn cv zijn eigen naam de helft van de tijd niet eens juist spellen, dus die man moet kort gehouden worden.

U ziet, uw kinderziektes ten spijt ben ik aan boord. Aan boord van de Unie van Democraten! Ik wens u bij dezen dan ook alle sterkte en geluk toe. Moge uw politieke leven bevlogen, bewogen en succesvol zijn!

Met hartelijke groet,

Ralf Pisters


 

PS
Ik zie net op denhaag.nl dat u nog niet 1% van de stemmen heeft binnengehaald. Jammer.


 

Zie: http://www.unievandemocraten.nl/

Opmerkingen:

Dieuwertje
8-3-2011
Een BIG-registratie is nodig om jezelf een erkend GZ-psycholoog te noemen. De titel 'psycholoog' is namelijk niet beschermd (erg demotiverend, als je psychologie studeert zoals ik), waardoor iedereen anderen zou mogen behandelen. Alleen met een BIG-registratie kan je jezelf onderscheiden van 'amateurs'. Daar zit heel veel tijd en geld in, terwijl het (blijkbaar) niet eens echt wordt gecontroleerd?
 
Harald
8-3-2011
Jhon is een goeie hoor, verkijk je daar niet op