Aan Hasbro BV

Delft, 10 juli 2010

 

Geachte mevrouw, geachte heer,

In het kader van de crisis die nog steeds het financiële landschap teistert, viel het mij op dat uw spel "Monopoly" een wel erg pover voorbeeld geeft voor onze jonge en teerbesnaarde generatie bedrijfseconomen en zakenlieden. Daarom zou ik graag enkele suggesties willen geven die de spelregels mijns inziens significant verbeteren.

  1. Het feit dat de bankiersrol vervuld wordt door één van de spelers leidt tot belangenverstrengeling en handel met voorkennis. Deze rol hoort dan ook gespeeld te worden door een onafhankelijke derde.
  2. Daarop voortbordurend: er is nog steeds geen garantie dat de bankier zichzelf geen exorbitante bonussen toekent, waardoor het geld voor de gewone spelers sneller op raakt: er is een beperkte hoeveelheid geld, en dat is er voor iedereen! Daarom wil ik voorstellen om ook een toezichthouder in te stellen. Die kan dan tevens controleren of er geen onverantwoorde spelersfusies plaatsvinden.
  3. Als het lastig is om twee niet-spelende personen te vinden, kan ik me ook vinden in een bankiersconsortium, waarbij één speler het vastgoed beheert, een ander de liquide middelen, en een derde de fiscus, bijvoorbeeld.
  4. Over de fiscus gesproken: er is maar één verwijzing naar belasting in het hele spel; een Algemeen Fonds-kaart die nota bene zegt dat de speler geld terug krijgt. Dat is natuurlijk een belachelijke en bedrieglijke oversimplificatie van de werkelijkheid. In plaats van geld te ontvangen, zouden spelers bij het passeren van Start een bedrag aan de fiscus moeten afdragen.
  5. Spelers die prijsafspraken maken met medespelers om een andere medespeler uit te sluiten, gaan meteen naar de gevangenis, maar wél langs Start (zie punt 4), om kartelvorming tegen te gaan.
  6. Er moet streng worden opgetreden tegen officieuze huisregels. Vooral de regel die stelt dat alle boetes in "de pot" komen en worden opgestreken door de eerste de beste parvenu die op Vrij Parkeren komt is er een die geen minuut stand zou houden bij de rechter.

Tot slot zou ik nog enkele ideeën willen geven voor nieuwe Kans- of Algemeen Fondskaarten:

  1. U heeft zich niet aan de bouwvoorschriften gehouden. U krijgt een boete van €2500 per huis, €10.000 per hotel.
  2. U besteedt €10.000 aan ontwikkelingssamenwerking. Hulde!
  3. Opgebracht wegens grove nalatigheid in een milieuschandaal: €10.000 boete.
  4. U bent betrapt in een seksschandaal. De bank betaalt u een oprotpremie van €500.000 en u verlaat het spel via de achterdeur. U wordt opgevolgd door de speler links van u.

Als u deze adviezen in het spel verwerkt, garandeer ik u dat de verkoop van het spel zal stijgen. Mits u een eerlijke prijs blijft vragen, natuurlijk.

 

Met vriendelijke groet,
ir. T.J. Ouwens

 

Reactie van Hasbro BV

Categorie:

Bijgewerkt:

Opmerkingen:

Martijn
10-7-2010
Geniaal Jan :-). Miste het al om leuke brieven te lezen, fijn dat ze terug zijn!
 
Sander
10-7-2010
Goeie terugkomst, deze brief :) Mag ik nog een oproep doen voor meer oprotpremies in de Algemeen-Fondskaarten? Of asbestcontrole natuurlijk...