Van de gemeente Tilburg

Reactie van de gemeente Tilburg.

Datum: 6 april 2010


Onderwerp: Baden-Powell

 

Geachte heer Ouwens,


Bij deze willen wij u van harte bedanken voor het meedenken met de straatnaamgeving van de gemeente Tilburg. Wij stellen het op prijs dat mensen meedenken over de naamgeving van openbare ruimten in de stad.


Uw verzoek is besproken door de commissie naamgeving van de gemeente Tilburg. De straat is inderdaad vernoemd naar Robert Stephenson Smyth Baden-Powell. Een complete beschrijving van de herkomst van de straat kunt u vinden op de website www.geheugenvantilburg.nl[→]. Bij deze bevestigen wij ook dat het koppelteken in de schrijfwijze ontbreekt. Dit is in der tijd bij de naamgeving van de straat niet mee vastgesteld. Een curiosum wat historisch zo gegroeid is en dat niet meer zal worden aangepast.


Wij kunnen echter niet mee gaan in uw verzoek om de straatnaam te wijzigen. Het beleid van de gemeente Tilburg is er op gericht om de namen van straten en andere openbare ruimten zo min mogelijk te veranderen. Dit zou namelijk onwenselijk zijn in verband met de vindbaarheid en herkenbaarheid van een straat. Daarnaast zou het wijzigen van de straatnaam onwenselijk zijn voor eventuele bewoners en/of andere belanghebbenden die geconfronteerd zouden worden met extra kosten en administratieve lasten.


Overigens is Baden-Powell een wereldwijd bekende persoonlijkheid. Er zijn vele instellingen en straatnamen naar hem genoemd. Tilburg is daarin niet uniek. Wij zien dan ook geen reden om over te gaan tot wijziging van de straatnaam. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg,
namens deze,
De sectormanager Burger- en Ondernemerszaken,

 

(naam verwijderd)

Categorie:

Bijgewerkt:

Opmerkingen:

Geen opmerkingen