Aan het partijbestuur van de Partij voor de Vrijheid

Delft, 16 april 2010

 

Geachte mevrouw, geachte heer,

Na de uitspraak van de Hoge Raad op 9 april jongstleden, die stelde dat de SGP vrouwen niet mag weren van haar kieslijst, wachtte ik op een reactie van de PVV: uw partij stelt zich immers op als de voorvechter voor vrouwen die onderdrukt worden door religie. Het zou uiteraard niet eerlijk zijn om de ene religie daar wel op aan te spreken en de andere niet. Gelijke monniken, gelijke kopvodden.

Uw reactie kwam natuurlijk in de vorm van uw kandidatenlijst, die u op 12 april bekendmaakte. U zet twee lekkere wijven in de top drie, en u windt daar geen doekjes om. Hulde!

 

Met vriendelijke groet,
ir. T.J. Ouwens

Categorie: ,

Bijgewerkt:

Opmerkingen:

arvind
16-4-2010
hahahahaha!!!