Aan Vonk

Amsterdam, 16 januari 2011

Geachte mevrouw, heer,

Het internet is een gevaarlijke plek als het om het verwerven van kennis gaat. De schier oneindige toegang tot kosteloze informatie brengt een enorme verleiding tot plagiëren met zich mee; een verleiding waaraan velen ten prooi vallen. Maar dat u, als zichzelf serieus nemende, maatschappelijk geëngageerde organisatie zich er ook door laat meesleuren, toont aan hoe diep de intrinsieke drang tot stelen in de menselijke natuur verscholen ligt.

Dit kwam aan het licht toen ik op Google zocht op de term “platonisch idealisme”. Deze zoekterm brengt ons naar uw webpagina, waarop een verhandeling te vinden is over materialisme versus idealisme in de filosofie. Maar dat is niet het enige. De zoekterm leidt ook tot de webpagina scholieren.com, waar eveneens een dergelijke verhandeling te vinden is, en er is dan ook niet veel moeite voor nodig om te constateren dat u vrijwel het hele artikel van contribuant onderbroek88 doodeenvoudig overgeschreven heeft.

Iedereen verkeert weleens in tijdnood, en iedereen doet daardoor weleens dingen die eigenlijk niet zouden moeten gebeuren, maar een artikel van 2284 woorden van een scholierenwebsite plukken en -- nog erger -- vervolgens met minimale aanpassingen weer op uw eigen webpagina publiceren, dat gaat toch echt te ver. U heeft niet meer gedaan dan wat taalfoutjes verbeteren en de meest middelbareschools klinkende formuleringen vervangen door intellectueel overkomende alternatieven.

Of dacht u dat dit niet zou opvallen:

onderbroek88 u
De hele geschiedenis van de filosofie vanaf de oude Grieken, tot en met vandaag, bestaat uit een strijd tussen twee helemaal verschillende manieren van denken: materialisme en idealisme. De hele geschiedenis van de filosofie vanaf de oude Grieken tot vandaag de dag bestaat uit een strijd tussen twee diametraal tegenovergestelde scholen van denken: materialisme en idealisme.
Dit heeft echter helemaal geen kont te maken met filosofisch materialisme en idealisme! Dit heeft echter totaal niets te maken met filosofisch materialisme en idealisme.
De meest uitgesproken vertegenwoordiger van deze filosofie in de oudheid was Plato. Hoewel hij het niet zelf bedacht heeft , want dat bestond al. De meest uitgesproken vertegenwoordiger van deze filosofie in de oudheid was Plato. Hij was echter niet de uitvinder van het idealisme, dat reeds eerder bestond.
De pythagorianen (mooi woord!) geloofden dat de essentie van alle dingen het Getal was (...) De pythagorianen geloofden dat de essentie van alle dingen het Getal was (...)
De pythagorianen legden een minachtten de materiële wereld (...) De pythagorianen legden een minachting aan de dag voor de materiële wereld (...)
Het verschil is dat de religie een vindt doet op de gevoelens en beweert een mystiek, intuïtief begrip te hebben van de wereld, en dus ook zomaar als zoete koek geslikt dient te worden. En je mag er natuurlijk ook geen lastige vragen over stellen. Het verschil is dat de religie een beroep doet op de gevoelens en beweert een mystiek, intuïtief begrip te hebben van de wereld (...)
Eigenlijk zijn `de wortelen' van alle vormen van idealisme eigenlijk religieus en mystiek. In wezen zijn de wortels van alle vormen van idealisme echter religieus en mystiek.
De minachting voor de `grove materiële wereld' en de verheffing van het `Ideaal' komen recht uit de fenomenen die we net bekken hebben, met religie enzo. De minachting voor de `grove materiële wereld' en de verheffing van het `Ideaal' vloeien rechtstreeks voort uit de fenomenen die we net in beschouwing hebben genomen met betrekking tot religie.
Eigenlijk is het filosofisch idealisme dus een product van de extreme scheiding tussen geestelijke en handenarbeid arbeid (...) In wezen is het filosofisch idealisme een product van de extreme scheiding tussen geestelijke en manuele arbeid (...)
Ze vonden de mechanica uit en designden zelfs een stoommachine. Ze vonden de mechanica uit en ontwierpen zelfs een stoommachine.
In Engeland nam dit de vorm aan van het empirisme, de denkrichting die ervan uitgaat dat alle kennis wordt afgeleid van de zintuigen.((maar dat wil zeggen dat als we na gaan denken in een volledig kale ruimte, we helemaal niks kunnen bedenken, of niks nieuwsin elk geval… en dat klopt niet)) In Engeland nam dit de vorm aan van het empirisme, de denkrichting die ervan uitgaat dat alle kennis wordt afgeleid van de zintuigen.
Newton (die van de appel!) drukte de beperkingen van het empirisme uit met zijn beroemde zin “Ik maak geen hypothesen”. Newton drukte de beperkingen van het empirisme uit met zijn beroemde zin “Ik maak geen hypothesen”.
Zijn nevelhypothese over de oorsprong van het zonnestelsel (die later op een wiskundige leest werd getimmerd door Laplace) wordt nu algemeen als goed beschouwd, en dat wil op zich best wat zeggen. Zijn nevelhypothese over de oorsprong van het zonnestelsel (die later op een wiskundige leest werd geschoeid door Laplace) wordt nu algemeen als correct beschouwd.
Kant liet de verschillen zien die stiekem verstopt zaten in de diepste/ meest fundamentele (grond)regels van de filosofie. Kant toonde de tegenstellingen aan die impliciet vervat zaten in vele van de meest fundamentele proposities van de filosofie.
Dit idee was niet nieuw ofzo. Dit idee was niet nieuw.
Hegel was een Duitse idealist, een man met een torenhoog intellect, die in zijn geschriften op simpele doch extreem relaxte(en goede) manier de hele geschiedenis van de filosofie behandelde. Hegel was een Duitse idealist, een man met een torenhoog intellect, die in zijn geschriften op adequate manier de hele geschiedenis van de filosofie behandelde.
In de Middeleeuwen werd er afstand van genomen, toen de Kerk de formele logica van Aristoteles veranderde in een levensloos en zwak `gerucht'. In de Middeleeuwen werd er afstand van genomen, toen de Kerk de formele logica van Aristoteles veranderde in een levensloos en star dogma.
Toch was zijn filosofie, ondanks haar vele briljante inzichten, uiteindelijk onbevredigend, er zat toch iets niet helemaal lekker. Toch was zijn filosofie, ondanks haar vele briljante inzichten, uiteindelijk onbevredigend.

Er zit hier inderdaad iets niet helemaal lekker. Onder het artikel op scholieren.com staat het uitdrukkelijk: “Dit verslag is bedoeld als naslagwerk, niet om plagiaat mee te plegen.” Hoe zou u het vinden als iemand ruim tweeduizend woorden van uw webpagina zou kopiëren om die vervolgens zonder eerlijke bronvermelding op zijn of haar eigen site te plaatsen? U bent hier duidelijk over de schreef gegaan. Ik hoop dan ook dat u uw vergissing inziet en het artikel van uw webpagina verwijdert. En als u enig ethisch besef heeft, biedt u onderbroek88 bovendien uw excuses aan.

Met vriendelijke groet,

Ralf Pisters

Categorie: ,

Bijgewerkt:

Opmerkingen:

fenneke
17-1-2011
LOL iemand heeft idd lopen copy-pasten. maar hoe weet je nou zeker dat vonk niet de bron was? en dat onderbroek88 hier en daar termen heeft aangepast om het leesbaarder te maken voor zijn generatie?
 
17-1-2011
Omdat de heer onderbroek88 nadrukkelijk plagiaat verbiedt natuurlijk!