Aan de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam

Amsterdam, 12 december 2010

Geachte mevrouw, heer,

Ik schrijf u als een burger die zijn plicht heeft gedaan. Niet lang geleden heb ik mij gestationeerd aan de meest zuidoostelijke kant van het kruispunt Vijzelstraat-Herengracht, met een goed zicht op het voetgangersstoplicht behorende bij de oversteekplaats in westelijke richting. Vele fietstochten langs dit kruispunt hadden mij namelijk tot het vermoeden gebracht dat dit stoplicht niet werkte.

Wetende dat het niet mogelijk is te observeren zonder het geobsedeerde te beïnvloeden, heb ik mijn uiterste best gedaan om mijn invloed te beperken, en ik kan u dan ook zeggen dat het bijzonder vreemd is om lijdzaam toe te moeten zien hoe mensen verwoed en met stijgende ergernis op de knoppen rammen, terwijl je zelf al lang en breed weet dat het stoplicht weliswaar werkt, maar alleen als er aan de overkant wordt gedrukt. Een foplicht dus.

Als aardigheidje overigens de balans na exact een halfuur kou lijden in Amsterdam-Centrum: twee verdwaalde toeristen, één bedelaar en ook één, jazeker: slechts één verkeersopstootje. Gelukkig begrijp ik nog net voldoende van statistiek om te weten dat hier geen enkele conclusies aan verbonden kunnen worden.

Met vriendelijke groet,

Ralf Pisters

Categorie: ,

Bijgewerkt:

Opmerkingen:

Geen opmerkingen