Ingezonden brief: van TNT Post

Zegel 6-10-2010Reactie van TNT Post.

Geachte mevrouw De Backer,

Hartelijk dank dat u de moeite heeft genomen ons uw mening te geven over het beleid van TNT Post en over het profiel waarmee TNT Post nieuwe postbezorgers probeert te werven. U geeft aan dat u zelf tijdens de afgelopen kerstperiode middels een automatische reactie te horen kreeg dat u niet aan het ‘profiel’ voldeed. Graag geef ik u een toelichting.

Omdat ik niet kan achterhalen wat er tijdens uw aanmelding op de website precies is ingevuld, is het tot mijn spijt niet mogelijk om aan te geven waardoor u niet aan het ‘profiel’ voldeed.

TNT Post heeft te maken met een jaarlijkse daling van het postvolume, doordat bedrijven en particulieren veel meer gebruik maken van het internet voor het versturen van boodschappen. Ook heeft TNT Post te maken met felle concurrentie sinds het vrijgeven van de postmarkt sinds april 2009.
Dit maakt dat TNT Post op een andere, efficiëntere manier moet gaan werken om de kosten in de hand te houden. Bovendien zien we dat de concurrentie ook goed weet in te spelen op de wensen van de klant, met een lagere prijs. Deze noodzaak tot veranderen en de druk uit de markt zijn natuurlijk niet nieuw. Er blijft geen andere mogelijkheid over dan drastisch te reorganiseren.

Begin 2012 ontstaat een nieuwe logistieke organisatie. TNT Post wordt vrijwel geheel een deeltijdorganisatie, waarbij de functie van postbode in de toekomst vervalt. Dit geldt bijvoorbeeld voor postbodes die nu nog grote delen van hun werkdag besteden aan het voorbereiden van bezorgrondes door de post handmatig te sorteren.

Uiteraard horen wij ook eventuele toekomstige vragen of opmerkingen over TNT Post, graag van u. Heeft u nog vragen over deze brief? Belt u dan gerust met onze afdeling Klantenservice (058) 233 33 33. Onze medewerkers helpen u graag doordeweeks van 08.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur.

Met vriendelijke groet,

(naam verwijderd)
TNT Post Klantenservice

Opmerkingen:

Geen opmerkingen