Aan de EO

Amsterdam, 23 september 2011

Geachte mevrouw, heer,

De laatste tijd ben ik erg onder de indruk geraakt van de YouTube-filmpjes van William Tapley, beter bekend als “the third eagle of the apocalypse, and the co-prophet of the end times”. Door 's mans profetieën ben ik ervan overtuigd geraakt dat de apocalyps imminent is, dat het einde der tijden nog in het komend decennium zijn beslag zal krijgen, dat een derde wereldoorlog het zegevieren van Rusland over de VS zal inluiden en dat het satanische buitenissigheden zijn zoals abortus, anticonceptie, homorechten en euthanasie die dit ongeluk over de wereld afroepen. Dankzij Tapley kan ik de benodigde voorzorgsmaatregelen treffen, zodat ik kan proberen de verschrikkingen van de oorlog te overleven en mijn kansen op deelname aan het Koninkrijk Gods te vergroten.

Deze kennis heeft echter een keerzijde. Onbegrip is mij ten deel gevallen en veel vrienden en familieleden hebben me inmiddels de rug toegekeerd. Tapley zelf spreekt openhartig over dit probleem in het filmpje getiteld “You May Need to Leave Your Families”. Hij spoort zijn volgelingen aan op internet contact te leggen met gelijkgestemden, maar hoewel dat een zeker digitaal vangnet creëert, blijft in het echte leven het isolement groeien. Doorzetten op de ware weg des Heren valt mij dan ook steeds zwaarder. Zeker aangezien Tapleys aanhang in Nederland zo goed als te verwaarlozen is.

Althans dat dacht ik, tot ik uw advertentie zag! U kunt zich de vreugde voorstellen die zich van mij meester maakte toen ik op het kanaal van onze apocalyptische vriend steevast een breeduit lachende Tijs van den Brink aantrof. Een metgezel! Een kameraad! Een vríénd in deze tijden van het ophanden zijnde Oordeel, van de transcendentie, van de verheerlijking enerzijds dan wel de verdoemenis anderzijds. En Van den Brink komt niet alleen: er staat een hele EO achter hem! Ik wist helemaal niet dat men zich binnen de EO met iemand als Tapley vereenzelvigde, immers een “fundamentalist” in de ogen van de gemiddelde dwalende Hollander. Maar een EO die zich bewust is van het mogelijke dreigende gevaar is als een blijde boodschap voor de ware christen, een bondgenoot in barre tijden. Waarom hoor ik niet vaker over uw affiniteit met deze tak van het christelijk geloof? Waarom moet ik er op deze manier achter komen dat ik er toch echt niet alleen voorsta?

Want al mijn enthousiasme ten spijt, lijkt uw aanwezigheid op Tapleys kanaal in de vorm van een advertentie mij bepaald niet voldoende. U heeft de mogelijkheid, nee zelfs de plicht om de dwalenden te verlichten en de rechtschapenen bijeen te roepen. U kunt zo veel meer doen dan slechts uw steun uitspreken in de vorm van een advertentie. Daarom heb ik het volgende voorstel.

Haal Tapley naar Nederland. Laat hem seminars organiseren, lezingen over carrièremogelijkheden voor vrouwen, voorlichtingsbijeenkomsten over afgoderij, referaten over bijbelse getalsymboliek, workshops seksuele onthouding, weet ik wat nog meer. Met als slogans uitgelichte citaten als “no woman should be president of the United States”, “phallic worship is satanic and evil”, “the number 11 signifies homosexuality” en “if you use condoms you will not be raptured” denk ik dat menig EO'er likkebaardend zijn weg naar de zalen zal weten te vinden. En laten we wel wezen, de bedenker van de woorden “fifty million dead babies outdoes any holocaust of Hitler, Mao, Stalin, or even Pol Pot” met betrekking tot het Amerikaanse abortusbeleid, zal vast ook over ons eigen Nederland het een en ander aan interessants te vertellen hebben. Daarbij zal zijn vergelijking met de moord op de onschuldigen er, juist bij de EO'er, ingaan als koek. Eindelijk zullen deze onversneden geluiden ook in Nederland gehoord worden!

Te harde woorden voor een breed publiek, denkt u? Uit ervaring kan ik u zeggen dat ze, wanneer vergezeld van de ontwapenende glimlach van Van den Brink, een zekere Hollandse bekoorlijkheid krijgen.

Maar waarom het daarbij laten? Breng onze profeet op televisie! Laat hem bij KvdB aan tafel plaatsnemen tussen Johan Derksen en Tatjana Simic en kijk wat er gebeurt. Fantastische televisie, dat garandeer ik u! Door de discussie te laten ontstaan met gasten die --laten we eerlijk zijn-- in het licht van het Grote Tribunaal toch al reddeloos verloren zijn, kunt u voorlichting en amusement moeiteloos combineren. U zou er uw kijkers en uzelf een enorme dienst mee bewijzen. Denk eens aan de duizenden ongelovigen voor wie het nog niet te laat is om ten halve te keren. Denk aan al die mensen die überhaupt nog geïnformeerd moeten worden. Immers: “You need to know what the eighth beast of relevation is. Because if you do not know, Saint John says that you will go to hell.” Woorden waarvan ik, afgaande op uw marketingbeleid, mag aannemen dat u ze onderschrijft.

Ik weet dat het tegen uw natuur indruist, maar toch hoop ik dat mijn brief u aanspoort om, althans in religieuze zin, “uit de kast te komen”. De eerste stap heeft u reeds gezet, het is nu nog slechts een kwestie van doorzetten.

Mag ik erop vertrouwen dat mijn oproep bij u in juiste handen is? Slechts weinigen mogen dan uitverkoren zijn, dat neemt niet weg dat u uw van boven ingegeven roeping niet uit de weg mag gaan.

Hoogachtend,

Ralf Pisters

Categorie: ,

Bijgewerkt:

Opmerkingen:

Geen opmerkingen