Aan Politie Amsterdam-Amstelland t.a.v. team RICO

Geachte mevrouw, heer,

 

Op 25 maart jongstleden ben ik door een van uw verkeersagenten beboet voor het negeren van een rood voetgangerslicht bij het oversteken van het spoor op de Ouddiemerlaan in Diemen. Dat is een goede zaak. Juist rond het spoor dient de veiligheid scherp in de gaten gehouden te worden en de boete van 45 euro was dan ook niet meer dan terecht. Volgens de agent kon ik binnen zes weken een acceptgiro verwachten.

Als goed katholiek geloof ik sterk in het systeem van zonde en boetedoening, en ik hoopte dan ook dat ik gauw dit incident af kon sluiten, zowel op financieel gebied als, zogezegd, in het licht der eeuwigheid. Helaas bleef de acceptgiro uit, waarop ik na acht weken besloot een brief te sturen naar het Centraal Justitieel Incasso Bureau om te informeren naar de vorderingen. Mijn brief kwam retour met de mededeling dat de zaak nog niet bij het CJIB was aangeleverd.

Nu, meer dan negentien weken na de overtreding, schrijf ik u niet zonder enige gewetensnood deze brief. De beloofde termijn is ruimschoots overschreden en ik begin toch te vermoeden dat er wellicht aan de kant van de politie iets vreemds is gebeurd. Bijvoorbeeld:

  • De politieagent heeft in een vlaag van grootse barmhartigheid besloten het proces-verbaal te vernietigen. Geeft u in dat geval mijn oprechte dankbetuiging aan hem door.
  • De politieagent (in burger) was helemaal geen politieagent (in burger), maar een oplichter (eveneens in burger), die er baat bij had om mij mijn persoons- en paspoortgegevens afhandig te maken om redenen die mij mogelijk in de toekomst nog op jammerlijke wijze zullen worden geopenbaard.
  • De arme drommel is zijn bonnenboekje kwijtgeraakt, in welk geval ik graag bij u langskom om mijn gegevens nogmaals aan u te verstrekken.
  • Mijn recente verhuizing is een dusdanig grote informatietechnische mutatie gebleken dat de zaak wel degelijk verwerkt is en het CJIB inmiddels al vier keer de deurwaarder op mijn oude adres heeft laten aankloppen.

U ziet in welke onzekerheid ik verkeer. Ik hoop dan ook dat mij u hieruit zult kunnen bevrijden, en zie uit naar uw reactie.

 

Met vriendelijke groet,
Ralf Pisters
proces-verbaalnummer: 250320081435612

Opmerkingen:

Geen opmerkingen