Aan Albert Heijn, afdeling Klantenservice

Delft, 13 november 2009

 

Geachte heer Heijn,

Bij dezen willen wij een officiële klacht indienen over een ondeugdelijk product dat we in één uwer kruidenierszaken hebben gekocht. Het gaat om een partij elstars. Na slechts één hap werd onze werkster al onwel, en verloor het bewustzijn. De reden van dit schrijven is dan ook om compensatie voor onze onkosten te eisen:

  • Eén glazen kist: € 500,
  • Gederfde inkomsten van de mijn: € 2000,
  • Extern ingehuurde tijdelijke hulp in de huishouding, 40 uur à € 10 per uur: € 400,
  • Bemiddelingskosten zoeken nieuwe hulp in de huishouding: € 50.

Dat komt op een totaal van € 2950. De laatste post bleek noodzakelijk toen onze huisarts, de heer Prins, onze werkster na dit voorval arbeidsongeschikt verklaarde en haar meenam naar zijn huis om aldaar nog lang en gelukkig te leven.

 

Met vriendelijke groet,
mede namens mijn broertjes,

G. Rumpy

Categorie: ,

Bijgewerkt:

Opmerkingen:

Geen opmerkingen