Aan dagblad De Pers

Geachte mevrouw, heer,


 

In uw artikel van afgelopen woensdag, waarin u de beroerdste politicus van het jaar verkoos, las ik: "De premier slaagt glansrijk voor het slechtste politicus-examen." Ervan uitgaande dat u, als zelfuitgeroepen kwaliteitskrant, de spellingsregels inzake spatie- en koppeltekengebruik volledig beheerst, kan ik zeggen dat ik deze uitspraak van ganser harte onderschrijf.


 

Hoogachtend,

Ralf Pisters

Opmerkingen:

Geen opmerkingen