Aan Comité ROUW

Geachte mevrouw, heer,


 

Gisteren las ik in de krant dat u, het comité ROUW (Redt Ons Universitair onderWijs), afgelopen maandag de straat op bent gegaan om te pleiten voor betere investeringen in het hoger onderwijs. Gesterkt door 150 betrokken medestudenten en een dj, zo las ik, kwam u op het Plein in Den Haag bijeen voor een demonstratie, alvorens minister Plasterk een manifest te overhandigen waarin u uw visie op de zaak uiteenzet.

Een goed initiatief, zonder meer. Het blijft natuurlijk altijd de vraag in hoeverre dergelijke demonstraties enig effect hebben, maar ik denk dat u uw punt zeker heeft gemaakt: met als comiténaam een strijdkreet waar het 'eureka!' nog in doorgalmt (onze Angelsaksische vrienden zouden spreken van een backronym), met daarin bovendien een onbedoelde, klungelige beleefdheidsvorm, het geheel kracht bijgezet door de subtiele, intellectuele overredingskracht die enkel een dj kan bieden, denk ik dat het de minister --wat zeg ik: heel Nederland-- voldoende duidelijk zal zijn dat het hoger onderwijs in Nederland wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Namens alle studenten van ons land wil ik u daar hartelijk voor bedanken.


 

Met vriendelijke groet,
Ralf Pisters

Opmerkingen:

2-7-2009
Het dunkt mij dat deze brief, met wijziging van context, maar geheel zonder aanpassing van structurele aard, van toepassing kan zijn op menigeen studenten-manifestaties.